March 26, 2019

Hospital’s List

Sr. No.Hospital NameCityHospital's Logo
1Jeevanrakshak HospitalPune
2Chaitanya HospitalPune
3Radhakrishna HospitalNagpur
4Arham HospitalNashik
5Kubade HospitalNagpur
6Vinod Memorial HospitalPune
7Vimal Nursing Pune
8Ameya HospitalPune
9Patwardhan HospitalAurangabad
10Mankar HospitalPune
11Helios Bharti HospitalPune
12Siddhi Multispeciality HospitalPune
13WIINS HospitalKolhapur
14Naik HospitalPune
15Maxcare HospitalPune
16Vijay Nursing HomeNashik
17Avhad HospitalNashik
18Dhyaber HospitalPune
19NIMS HospitalNashik
20Anand Nursing HomeKolhapur
21Vatsalya HospitalPune
22Sujay HospitalJalgaon
23Datta ClinicJalgaon
24Om Criticare HospitalJalgaon
25Surya HospitalPune
26Shobha HospitalJalgaon
27Dutta Krupa HospitalJalgaon
28Rode HospitalPune
29Roy HospitalNashik
30Desai HospitalPune
31Dahiphale HospitalAurangabad
32Adhar HospitalPune
33Yashwant HospitalNahik
34Saykhedkar HospitalNashik
35Taj HospitalNagiur
36Bachhav HospitalNashik
37Sai Maternity Home Women Superspeciality HospitalNashik
38Aware Hospital Nashik
39Gujarathi HospitalPune
40Sushrut HospitalPune
41Bholane HospitalSangamner
42Malti Hospital
Chopda
43Navkar HospitalMalegaon
44Meera Nursing Home
Shirur
45Sanjeevan chest & General HospitalPune
46Asha HospitalNagpur
47Jeevanjyot HospitalPune
48Sonwalkar HospitalPhaltan
49Hartalkar HospitalChopda
50Patil HospitalChopda
51Kolekar HospitalKarad
52Rizwans Apex HospitalSolapur
53Shivkrupa HospitalPune
54Kekan HospitalNashik
55Wacche HospitalSolapur